...

Ge Ditt Hem Frisk Luft Igen

Revives ABs Guide till Relining av Ventilation

Ett hem med frisk luft är ett hem där man trivs. Ventilationssystemet spelar en avgörande roll i att transportera bort förorenad luft och tillföra frisk luft till ditt hem. Men med tiden kan ventilationssystemet bli igensatt av smuts, damm, mögel och fukt. Detta kan leda till dålig luftkvalitet, vilket kan orsaka hälsoproblem som astma, allergier och trötthet.

Lyckligtvis finns det en lösning: relining av ventilation. Revives AB är din specialist på ventilation och vi finns här för att hjälpa dig ge ditt hem frisk luft igen. I den här guiden kommer vi att djupdyka ner i relining av ventilation, inklusive:

 • Vad är relining av ventilation?
 • Tecken på att du behöver relining
 • Fördelar med relining
 • Reliningsprocessen
 • Relining jämfört med traditionell kanalsanering
 • Kostnader för relining
 • Underhåll av ventilation efter relining

Vad är Relining av Ventilation?

Relining av ventilation är en modern och effektiv metod för att renovera och förstärka befintliga ventilationssystem. Istället för att byta ut hela kanalsystemet, vilket är en tidskrävande och kostsam process, kan man med relining skapa en ny innerhylsa inuti de befintliga kanalerna. Detta görs vanligtvis med hjälp av ett epoxibaserat material som härdas på plats och bildar en slät och hållbar yta.

Tecken på att du behöver Relining

Här är några tecken på att ditt ventilationssystem kan behöva relining:

 • Dålig luftkvalitet: Du känner av en unken lukt i ditt hem, eller så upplever du symptom som huvudvärk, trötthet, irritation i ögonen och näsan.
 • Ökad ljudnivå: Ventilationssystemet låter mer än vanligt, vilket kan tyda på igensättning eller skador på kanalerna.
 • Minskat luftflöde: Du upplever dåligt luftflöde i vissa rum, vilket gör att det känns varmt eller kvavt.
 • Synliga tecken på mögel: Mögelfläckar på väggar eller i taket kan tyda på fuktproblem i ventilationssystemet.
 • Ålder på ventilationssystemet: Om ditt ventilationssystem är mer än 15-20 år gammalt kan det vara dags att överväga relining.

Fördelar med Relining

Relining av ventilation erbjuder en rad fördelar jämfört med traditionell kanalsanering:

 • Minimala ingrepp: Relining kräver vanligtvis inga stora rivningsarbeten, vilket minimerar störningar i ditt hem.
 • Kostnadseffektivt: Relining är betydligt billigare än att byta ut hela ventilationssystemet.
 • Snabbare process: Relining kan oftast utföras på en dag, jämfört med flera dagar för traditionell kanalsanering.
 • Förbättrad luftkvalitet: Relining skapar en slät yta i kanalerna, vilket minskar risken för ansamling av smuts och förbättrar luftkvaliteten i ditt hem.
 • Förlänger livslängden på ventilationssystemet: Relining kan förlänga livslängden på ditt befintliga ventilationssystem med upp till 50 år.

Tecken på att du behöver Relining

Här är några tecken på att ditt ventilationssystem kan behöva relining:

 • Dålig luftkvalitet: Du känner av en unken lukt i ditt hem, eller så upplever du symptom som huvudvärk, trötthet, irritation i ögonen och näsan.
 • Ökad ljudnivå: Ventilationssystemet låter mer än vanligt, vilket kan tyda på igensättning eller skador på kanalerna.
 • Minskat luftflöde: Du upplever dåligt luftflöde i vissa rum, vilket gör att det känns varmt eller kvavt.
 • Synliga tecken på mögel: Mögelfläckar på väggar eller i taket kan tyda på fuktproblem i ventilationssystemet.
 • Ålder på ventilationssystemet: Om ditt ventilationssystem är mer än 15-20 år gammalt kan det vara dags att överväga relining.

Fördelar med Relining

Relining av ventilation erbjuder en rad fördelar jämfört med traditionell kanalsanering:

 • Minimala ingrepp: Relining kräver vanligtvis inga stora rivningsarbeten, vilket minimerar störningar i ditt hem.
 • Kostnadseffektivt: Relining är betydligt billigare än att byta ut hela ventilationssystemet.
 • Snabbare process: Relining kan oftast utföras på en dag, jämfört med flera dagar för traditionell kanalsanering.
 • Förbättrad luftkvalitet: Relining skapar en slät yta i kanalerna, vilket minskar risken för ansamling av smuts och förbättrar luftkvaliteten i ditt hem.
 • Förlänger livslängden på ventilationssystemet: Relining kan förlänga livslängden på ditt befintliga ventilationssystem med upp till 50 år.

Reliningsprocessen

Reliningsprocessen består vanligtvis av följande steg:

 1. Inspektion: En fackman inspekterar ventilationssystemet med hjälp av en kamera för att bedöma omfattningen av igensättning och skador.
 2. Rengöring: Kanalerna rengörs noggrant för att avlägsna damm, smuts och annat material.
 3. Förberedelse: Kanalerna förbereds för relining genom att man jämnar ut ojämnheter och tätar eventuella hål.
 4. Relining: Epoxibaserat material appliceras i kanalerna och härdas till en slät och hållbar yta.
 5. Slutkontroll: En slutkontroll utförs för att säkerställa att reliningen är korrekt utförd.

Relining Jämfört med Traditionell Kanalsanering

Traditionell kanalsanering innebär att man byter ut hela ventilationssystemet. Detta kan vara en omfattande och kostsam process som kräver stora ingrepp i ditt hem.

Relining erbjuder flera fördelar jämfört med traditionell kanalsanering:

 • Mindre röra: Traditionell kanalsanering kan innebära att man måste riva ner väggar och tak för att komma åt ventilationssystemet. Relining kräver minimalt med ingrepp, vilket minimerar röran och störningar i ditt hem.
 • Snabbare återställningstid: Eftersom relining kräver minimalt med rivningsarbete kan du oftast använda ditt hem igen samma dag som reliningen utförs. Traditionell kanalsanering kan ta flera dagar, vilket kan innebära att du måste hitta ett annat boende under tiden.
 • Lägre risk för skador: Vid traditionell kanalsanering finns det en risk att skada befintliga rör, ledningar och annan infrastruktur i väggar och tak. Relining minimerar risken för sådana skador.
 • Miljövänligare: Relining kräver mindre material och energi jämfört med traditionell kanalsanering, vilket gör det till ett mer miljövänligt alternativ.

Kostnader för Relining

Kostnaden för relining av ventilation beror på flera faktorer, såsom storleken på ditt hem, längden på ventilationssystemet och omfattningen av igensättning. Generellt sett är relining dock en betydligt billigare lösning än att byta ut hela ventilationssystemet.

Underhåll av Ventilation efter Relining

Även efter relining är det viktigt att underhålla ditt ventilationssystem regelbundet. Detta inkluderar:

 • Byte av filter: Byt ut filter i ventilationssystemet regelbundet enligt tillverkarens instruktioner. Detta hjälper till att fånga upp damm och smuts innan de kan samlas i kanalerna.
 • Regelbunden rengöring: En professionell kanalsanerare kan utföra regelbunden rengöring av ventilationssystemet för att bibehålla luftkvaliteten.
 • Kontroll av luftflödet: Kontrollera luftflödet i ditt hem regelbundet. Om du upplever dåligt luftflöde kan det vara ett tecken på igensättning och du bör kontakta en fackman.

Genom att följa dessa enkla underhållsrutiner kan du säkerställa att ditt ventilationssystem fungerar på toppnivå och fortsätter att leverera frisk luft till ditt hem i många år framöver.

Välj Revives AB för din Relining av Ventilation

Revives AB har lång erfarenhet av relining av ventilation och är dedikerade att hjälpa dig skapa en hälsosammare och mer energieffektiv hem. Vi använder oss av den senaste tekniken och högkvalitativa material för att säkerställa ett hållbart och lyckat resultat.

Kontakta Revives AB idag för en gratis konsultation och offert för relining av ventilation. Vi hjälper dig gärna att andas lättare!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Beställning

Fyll i formuläret nedan om du vill boka tjänst.

När vi har fått uppgifterna återkommer vi till dig med mer information.

Du förbinder dig självklart inte till någonting.

När du skickar in ett formulär hanteras dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.
Fält markerade med en * är obligatoriska.

Offertförfrågan

Fyll i formuläret nedan om ni önskar en offert.

När vi har fått uppgifterna återkommer vi till dig med mer information. Du förbinder dig självklart inte till någonting.

När du skickar in ett formulär hanteras dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.
Fält markerade med en * är obligatoriska.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.