...

Slipp Avloppsstopp för Gott

Revives ABs Guide till Relining av Avlopp

Inget förstör en dag som ett envist avloppsstopp. Vatten backar upp i diskhoar, duschar rinner långsamt, och en unken lukt sprider sig i hemmet. Att hantera avloppsstopp kan vara tidskrävande, frustrerande och ibland dyrt. Men som tur är finns det en revolutionerande lösning: relining av avlopp.

Revives AB är din specialist på avloppssystem och vi finns här för att hjälpa dig få stopp på dina avloppsproblem. I den här guiden kommer vi att djupdyka ner i relining av avlopp, inklusive:

 • Vad är relining av avlopp?
 • Tecken på att du behöver relining
 • Fördelar med relining
 • Reliningsprocessen
 • Relining jämfört med traditionell rörgravsgrävning
 • Kostnader för relining
 • Underhåll av avlopp efter relining

Vad är Relining av Avlopp?

Relining av avlopp är en modern och minimalt invasiv metod för att renovera och förstärka befintliga avloppsledningar. Istället för att gräva upp hela trädgården för att byta ut skadade eller igensatta rör, kan man med relining skapa en ny innerhylsa inuti de befintliga rören. Detta görs vanligtvis med hjälp av ett epoxibaserat material som härdas på plats och bildar en slät och hållbar yta.

Tecken på att du behöver Relining

Flera tecken tyder på att det kan vara dags att överväga relining av avlopp:

 • Frekventa avloppsstopp: Om du upplever avloppsstopp ofta, kan det vara ett tecken på att rören är skadade eller igensatta.
 • Långsamt rinnande vatten: Även om det inte blir stopp kan vattnet rinna långsamt i avloppet, vilket tyder på en blockering.
 • Gurglande ljud: Gurglande ljud från avloppet kan betyda att luft har fastnat i rören på grund av en blockering.
 • Dålig lukt: Avloppslukt som sprider sig i hemmet kan tyda på läckage eller dålig ventilation i avloppssystemet.
 • Trädrötter i avloppet: Trädgårdens rötter kan leta sig in i avloppsrör på jakt efter vatten, vilket kan orsaka skador och blockeringar.
 • Ålder på avloppssystemet: Om ditt avloppssystem är mer än 25-30 år gammalt kan det vara en god idé att överväga relining som en förebyggande åtgärd.

Fördelar med Relining

Relining av avlopp erbjuder en rad fördelar jämfört med traditionell rörgravsgrävning:

 • Minimala ingrepp: Relining kräver ingen grävning, vilket minimerar störningar i din trädgård och hem.
 • Kostnadseffektivt: Relining är betydligt billigare än att gräva upp och byta ut hela avloppssystemet.
 • Snabbare process: Relining kan oftast utföras på en dag, jämfört med flera dagar för traditionell rörgravsgrävning.
 • Förbättrad avloppsflöde: Relining skapar en slät yta i rören, vilket förbättrar flödet och minskar risken för framtida stopp.
 • Lång hållbarhet: Relining kan förlänga livslängden på ditt befintliga avloppssystem med upp till 50 år.
 • Miljövänligare: Relining kräver mindre material och energi jämfört med traditionell rörgravsgrävning, vilket gör det till ett mer miljövänligt alternativ.

Tecken på att du behöver Relining

Flera tecken tyder på att det kan vara dags att överväga relining av avlopp:

 • Frekventa avloppsstopp: Om du upplever avloppsstopp ofta, kan det vara ett tecken på att rören är skadade eller igensatta.
 • Långsamt rinnande vatten: Även om det inte blir stopp kan vattnet rinna långsamt i avloppet, vilket tyder på en blockering.
 • Gurglande ljud: Gurglande ljud från avloppet kan betyda att luft har fastnat i rören på grund av en blockering.
 • Dålig lukt: Avloppslukt som sprider sig i hemmet kan tyda på läckage eller dålig ventilation i avloppssystemet.
 • Trädrötter i avloppet: Trädgårdens rötter kan leta sig in i avloppsrör på jakt efter vatten, vilket kan orsaka skador och blockeringar.
 • Ålder på avloppssystemet: Om ditt avloppssystem är mer än 25-30 år gammalt kan det vara en god idé att överväga relining som en förebyggande åtgärd.

Fördelar med Relining

Relining av avlopp erbjuder en rad fördelar jämfört med traditionell rörgravsgrävning:

 • Minimala ingrepp: Relining kräver ingen grävning, vilket minimerar störningar i din trädgård och hem.
 • Kostnadseffektivt: Relining är betydligt billigare än att gräva upp och byta ut hela avloppssystemet.
 • Snabbare process: Relining kan oftast utföras på en dag, jämfört med flera dagar för traditionell rörgravsgrävning.
 • Förbättrad avloppsflöde: Relining skapar en slät yta i rören, vilket förbättrar flödet och minskar risken för framtida stopp.
 • Lång hållbarhet: Relining kan förlänga livslängden på ditt befintliga avloppssystem med upp till 50 år.
 • Miljövänligare: Relining kräver mindre material och energi jämfört med traditionell rörgravsgrävning, vilket gör det till ett mer miljövänligt alternativ.

Reliningsprocessen

Reliningsprocessen består vanligtvis av följande steg:

 1. Inspektion: En fackman använder en kamera för att inspektera avloppsledningen och bedöma omfattningen av skador och igensättning.
 2. Rengöring: Avloppsledningen rengörs noggrant med högtryckstvätt för att avlägsna smuts, fett och andra blockeringar.
 3. Förberedelse: Rören förbereds för relining genom att man jämnar ut ojämnheter och tätar eventuella sprickor.
  Infodring: Det epoxibaserade fodret, ofta kallad strumpa, impregneras med harts och förs sedan in i avloppet med hjälp av tryckluft eller vatten. Strumpan blåses sedan upp så att den pressas mot avloppsledningens väggar.
 4. Härdning: Hartsblandningen härdas sedan termiskt eller med UV-ljus, vilket skapar en ny, slät och hållbar innerhylsa i avloppet.
 5. Slutkontroll: En slutkontroll utförs med kamera för att säkerställa att reliningen är korrekt utförd och att det inte finns några läckor.

Relining Jämfört med Traditionell Rörgravsgrävning

Traditionell rörgravsgrävning innebär att man gräver upp marken för att komma åt och byta ut de skadade avloppsledningarna. Detta kan vara en tidskrävande, kostsam och störande process.

Relining erbjuder flera fördelar jämfört med traditionell rörgravsgrävning:

 • Mindre påverkan på din tomt: Inga stora ingrepp görs i din trädgård, vilket sparar både tid och pengar på återställningsarbete.
 • Snabbare återställningstid: Eftersom det inte krävs någon grävning kan du vanligtvis använda ditt hem och trädgård som vanligt direkt efter reliningen.
 • Lägre risk för skador: Vid grävning finns det alltid en risk att skada befintliga ledningar, kablar eller annan infrastruktur i marken. Relining minimerar risken för sådana skador.

Kostnader för Relining

Kostnaden för relining av avlopp beror på flera faktorer, såsom längden på avloppsledningen, omfattningen av skador och behovet av förberedelser. Generellt sett är relining dock en betydligt billigare lösning än att gräva upp och byta ut hela avloppssystemet.

Underhåll av Avlopp efter Relining

Även efter relining är det viktigt att underhålla ditt avloppssystem regelbundet. Detta inkluderar:

 • Undvik att hälla fett, olja och fett (FOG) ner i avloppet: FOG kan stelna i rören och bidra till framtida stopp.
 • Använd avloppsfilter: Avloppsfilter i diskhoar och badkar fångar upp matrester och hår innan de kan hamna i avloppet.
 • Släng inte skräp ner i toaletten: Engångshanddukar, våtservetter, sanitärprodukter och bomullspinnar ska alltid slängas i papperskorgen.
 • Regelbunden spolning med varmt vatten: Spola varmt vatten ner i avloppen regelbundet för att förhindra att fett ansamlas.

Genom att följa dessa enkla underhållsrutiner kan du säkerställa att ditt avloppssystem fungerar på toppnivå och fortsätter att transportera bort avloppsvatten från ditt hem i många år framöver.

Välj Revives AB för din Relining av Avlopp

Revives AB har lång erfarenhet av relining av avlopp och är dedikerade till att hjälpa dig få stopp på dina avloppsproblem. Vi använder oss av den senaste tekniken och högkvalitativa material för att säkerställa ett hållbart och lyckat resultat.

Kontakta Revives AB idag för en gratis konsultation och offert för relining av avlopp. Låt oss hjälpa dig skapa ett hem med problemfria avlopp!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Beställning

Fyll i formuläret nedan om du vill boka tjänst.

När vi har fått uppgifterna återkommer vi till dig med mer information.

Du förbinder dig självklart inte till någonting.

När du skickar in ett formulär hanteras dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.
Fält markerade med en * är obligatoriska.

Offertförfrågan

Fyll i formuläret nedan om ni önskar en offert.

När vi har fått uppgifterna återkommer vi till dig med mer information. Du förbinder dig självklart inte till någonting.

När du skickar in ett formulär hanteras dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.
Fält markerade med en * är obligatoriska.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.