...

RELINING AV VENTILATION

Vi hjälper dig med relining av ventilation

Relining av ventilationskanal, när kanalerna är trasiga, otäta, i dåligt skick eller behöver bytas ut.

Vi på Revives installerar och tätar ventilationskanaler genom relining/kanaltätning. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar, där ni får ett resultat som håller lika länge som ett byte, men utan att riva upp fram dem gamla kanalerna.

Ni erhåller, protokoll, garanti och dokumentation enligt branschstandard.

Vi utför alltid ett platsbesök och lämnar därefter en offerter med tydliga och fasta priser.
Boka ett kostnadsfritt besök: 

VAD ÄR RELINING/KANALTÄTNING

Relining är ett samlingsnamn för olika renoveringsmetoder inom avloppsystem och ventilation, där man förnyar eller reparerar ledningar inifrån och utan att byta ut dom gamla rören. Reliningsmetoderna som används är framförallt målning/beläggning och rörinfodring. Vi på Revives använder oss av främst rörinfodring (linerventmetoden) där befintliga rör används som gjutform. Rörinfodringen/kanaltätningen utförs genom att applicera ett nytt polymermättat foder på insidan av befintliga kaneler. Reliningen blir sedan tät och har en livslängd på minst 50 år.
 
Fördelarna med relining/kanaltätning är många, minskar uppvärmningskostnader, gör att ditt ventilationsssystem klarar OVK och begränsar spridning av oönskade odörer.
 
Rörinfodring/kanaltätning  och kan utföras i alla materialtyper och klarar dimensionsförändringar och multipla böjar

VARFÖR UTFÖRA EN RELINING/KANALTÄTNING?

Läckor i ventilationssystem är ett problem som orsakar stora kostnader i samhället. Enligt en undersökning av Energimyndigheten servas 80% av Sveriges boyta med otäta ventilationskanaler. Ett normalt flerbostadshus i mellansverige kan tappa mer än 75 000 kWh på ett år. Det motsvarar uppvärmningskostnaden för fem normala mellansvenska villor! Med andra ord ett enormt slöseri!

 • En renovering med Linerventmetoden betalar sig själv i form av minskad värmeåtgång och billigare investeringar i värmeåtervinningsutrustning.
 • Gör att ditt ventilationsssystem klarar OVK
 • Begränsar spridning av oönskade odörer (cigarettrök, matos, lukt av sopor, etc)
 • Täta kanaler gör att FX och FTX i många fall blir enklare att beräkna och få god funktion
 • Ingen kostsam asbesthantering vid arbeten i eternitrör
 • Ingen rivning av bärande väggar när kanalerna går genom dessa
 • Minimal åverkan i lägenheter


Metoden har ett Europapatent (EP 3043121), är brandsäker med brandklass B S1-D0, är miljövänlig och med i Byggvarubedömningen samt SundaHus.

VARFÖR UTFÖRA EN RELINING/KANALTÄTNING?

Läckor i ventilationssystem är ett problem som orsakar stora kostnader i samhället. Enligt en undersökning av Energimyndigheten servas 80% av Sveriges boyta med otäta ventilationskanaler. Ett normalt flerbostadshus i mellansverige kan tappa mer än 75 000 kWh på ett år. Det motsvarar uppvärmningskostnaden för fem normala mellansvenska villor! Med andra ord ett enormt slöseri!

 • En renovering med Linerventmetoden betalar sig själv i form av minskad värmeåtgång och billigare investeringar i värmeåtervinningsutrustning.
 • Gör att ditt ventilationsssystem klarar OVK
 • Begränsar spridning av oönskade odörer (cigarettrök, matos, lukt av sopor, etc)
 • Täta kanaler gör att FX och FTX i många fall blir enklare att beräkna och få god funktion
 • Ingen kostsam asbesthantering vid arbeten i eternitrör
 • Ingen rivning av bärande väggar när kanalerna går genom dessa
 • Minimal åverkan i lägenheter


Metoden har ett Europapatent (EP 3043121), är brandsäker med brandklass B S1-D0, är miljövänlig och med i Byggvarubedömningen samt SundaHus.

10%
Rabatt

Få 10% Rabatt på Spolning!

Utnyttja vårt specialerbjudande och få 10% rabatt på
spolningstjänster.

SÅ HÄR GÅR EN RELINING/KANALTÄTNING TILL

Kamerainspektion: Först och främst utförs en inspektion av de skadade eller otäta rören med hjälp av avancerad rörinspektionsutrustning. Detta görs för att få en tydlig bild av omfattning och för att kunna planera och förbereda för rörinfodringen på bästa sätt.
 
Polymer: Själva infodringsprocessen börjar med att applicera en speciell polymer över en flexibel liner (rör). Denna liner placeras sedan in i den befintliga kanalen med hjälp av en blåsanordning. När liner är på plats blåses blåsan den upp med tryckluft för att tvinga linern att forma sig och fästa mot väggarna i den ursprungliga kanalen.
 
Härdning: Polymert som används härdar sedan över tiden och blir en tät beläggning på insidan av den skadade/otäta kanalen.
 
Efterkontroll: Efter att epoxyhartsen har härdats kontroller arasbetet genom att genomföra en ny rörinspektion för att säkerställa att infodringsprocessen har lyckats. Detta garanterar att rören är i gott skick och fungerar som de ska.
 
Ni som kund erhåller efter utfört arbete,  protokoll och dokumentation enligt branschstandard

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Beställning

Fyll i formuläret nedan om du vill boka tjänst.

När vi har fått uppgifterna återkommer vi till dig med mer information.

Du förbinder dig självklart inte till någonting.

När du skickar in ett formulär hanteras dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.
Fält markerade med en * är obligatoriska.

Offertförfrågan

Fyll i formuläret nedan om ni önskar en offert.

När vi har fått uppgifterna återkommer vi till dig med mer information. Du förbinder dig självklart inte till någonting.

När du skickar in ett formulär hanteras dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.
Fält markerade med en * är obligatoriska.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.